Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Stanovy a domovní řád

Stanovy a domovní řád

Stanovy

Stanovy Otradovická 2000 - aktuální

Úplné znění stanov schválené členskou schůzí dne 25. 5. 2015, které nahrazuje stanovy ze dne 4. 12. 2001

Požarní řád

Požární řád Otradovická 2000

Platí pro všechny vchody

Požární poplachové směrnice