Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Kontakt

Kontakt
OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo
Otradovická 728, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Úřední hodiny: úterý, 18:30 - 19:00

Kancelář se nachází v suterénu vchodu č.p.728 ulice Otradovická.

Dotazy, připomínky, náměty nebo hlášení změn je taktéž možno podat přes datovou schránku nebo do poštovní schránky ve vchodu č.p.728.