Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Představenstvo

Představenstvo
Členové představenstva byli zvoleni členskou schůzí na funkční období 2021 - 2024.

Jan Vrkota

Funkce

Předseda

Vchod č.p.

729

Martin Křeček

Funkce

místopředseda

Vchod č.p.

728

Eva Blomannová

Funkce

člen

Vchod č.p.

727

Milena Machová

Funkce

člen

Vchod č.p.

728

Jitka Popová

Funkce

člen

Vchod č.p.

726

Jaroslav Dvořák

Funkce

člen

Vchod č.p.

729

Pavel Quaiser

Funkce

člen

Vchod č.p.

726

Pavel Palivec

Funkce

člen

Vchod č.p.

726

Pavel Drahovzal

Funkce

člen

Vchod č.p.

727