Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Požární revize

Dne 10.1.2023 byla provedena obchůzka požární prevence. Výsledky se nachází zde. Jsou též vyvěšeny v informačních skříňkách v každém vchodu.

Představenstvo žádá o odstranění zjištěných skutečností. V případě uložených sankcí je bude vymáhat po členech, kteří za důvod sankce či pokuty odpovídají.

Nejnovější oznámení