VÝSLEDOVKA
              období 01.01.2015 až 31.12.2015
                               strana:    1
firma: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo           dne: 26.02.2016
------------------------------------------------------------------------------
Účet   Název                    V období       
------------------------------------------------------------------------------
     NÁKLADY                 
50120  Kancelářské potřeby              2707.00     . 
50130  Žárovky                    364.00     . 
50140  Prostředky na úklid a údržbu         1759.00     . 
50150  Drobný materiál                1903.00     . 
501  * Spotřeba materiálu              6733.00     .  * 

50210  Spotřeba energie - prádelna, mandl      5553.34     . 
502  * Spotřeba energie               5553.34     .  * 

51130  Opravy v domě                286303.25     . 
511  * Opravy a udržování             286303.25     .  * 

51810  Právní pomoc, poradenství          28830.00     . 
51820  Vedení agendy nájemného a účetnictví    228464.00     . 
51830  Odečty a rozúčtování ÚT           29137.00     . 
51831  Poštovní poplatky               6476.00     . 
51832  Havarijní služba               12545.30     . 
51833  Úklid domu, odvoz odpadu, vyklizení bytu   7590.00     . 
51834  Desinfekce, deratizace           103216.00     . 
51835  Revize                    10820.00     . 
51837  Připojení k internetu             6473.94     . 
51838  Tvorba www, webhosting, doména, software   5890.00     . 
51840  Poplatky, různé                8607.00     . 
518  * Ostatní služby               448049.24     .  * 

52110  Mzdové náklady-dohody o provedení práce   216000.00     . 
521  * Mzdové náklady               216000.00     .  * 

53210  Daň z nemovitostí              54885.00     . 
532  * Daň z nemovitostí              54885.00     .  * 

53810  Kolky                     1000.00     . 
538  * Ostatní daně a poplatky            1000.00     .  * 

54810  Pojistné domu                46612.00     . 
54830  Ostatní náklady daňově neuznatelné      1351.00     . 
548  * Ostatní provozní náklady           47963.00     .  * 

56200  Úroky                    196963.33     . 
562  * Úroky                    196963.33     .  * 

56810  Bankovní poplatky              13895.00     . 
568  * Ostatní finanční náklady           13895.00     .  * 

59100  Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná    75620.00     . 
591  * Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná    75620.00     .  * 

------------------------------------------------------------------------------
Celkem  NÁKLADY                  1352965.16     .  **
------------------------------------------------------------------------------
     VÝNOSY                 
60210  Tržby z nájemného od členů         739273.00     . 
60220  Tržby z nájemného od nájemníků       106756.00     . 
60230  Tržby z nájemného z nebytových prostor   286212.00     . 
60260  Tržby za užívání - nájemníci         1260.00     . 
 
VÝSLEDOVKA období 01.01.2015 až 31.12.2015 strana: 2 firma: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo dne: 26.02.2016 ------------------------------------------------------------------------------ Účet Název V období ------------------------------------------------------------------------------ 602941 Tržby - úklid domu ve vlastní režii 60000.00 . 602 * Tržby z prodeje služeb 1193501.00 . * 64810 Jiné provozní výnosy - zaokrouhlování 3.95 . 64820 Jiné provozní výnosy - ostatní 2631.00 . 64830 Jiné provozní výnosy - poplatky 75420.00 . 648 * Jiné provozní výnosy 78054.95 . * 66210 Bankovní úroky 2623.88 . 662 * Úroky 2623.88 . * 66810 Ostatní finanční výnosy - dotace PANEL 78785.33 . 668 * Ostatní finanční výnosy 78785.33 . * ------------------------------------------------------------------------------ Celkem VÝNOSY 1352965.16 . ** ------------------------------------------------------------------------------ Celkem ZISK (- ztráta) -0.00 . *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % -0 ------------------------------------------------------------------------------