Základní informace

Družstvo a činnost

Představenstvo

Členové představenstva byli zvoleni členskou schůzí na funkční období 2018 - 2021.

Členové představenstva
Jméno a příjmení funkce Otradovická č.p.
Jindřiška Kadeřábková
předsedkyně
727
Jan Vrkota
místopředseda 729
Eva Blomannová člen 727
Milena Machová člen 728
Jitka Popová
člen 726
Jaroslav Dvořák člen 729
Vladimír Janoušek člen 727
Pavel Palivec člen 726
Pavel Drahovzal
člen 727