Základní informace

Družstvo a činnost

Oznámení, INFORMACE


 • 15. 12. 2013: Na žádost členů družstva k informaci, jakým způsobem a jak často je prováděn úklid společných prostor, byl v Hlavním menu v sekci "Stanovy družstva, domovní řád" vystaven dokument Rozpis úklidových prací .
  Stejný doument je vyvěšen i ve skříňkách u poštovních schránek.

 • 09. 07. 2013 :  Výsledek korespondenčního hlasování o odvozu komunálního odpadu
  Ve stanoveném termínu jsme obdrželi nadpoloviční většinu - celkem 88 hlasovacích formulářů.
  Nadpoloviční většinou tak byla zvolena varianta č. 3 - snížení počtu nádob z pěti na čtyři při zachování četnosti odvozu odpadu třikrát týdně. V nejbližší možné době bude u Pražských služeb objednána změna odvozu, čímž dojde k úspoře 11,-Kč/osobu/měsíc. (např. 528,-Kč/4-členou rodinu/rok)

 • V dnech  24.6. a 25.6 2013 byla provedena revize plynového zařízení ve všech vchodech.


 • Důležité: nově osazené venkovní dveře se odemykají zvenku po přiložení čipu na původní snímač kódu. Západka ve dveřích je ovládána servomotorkem a dochází k malé prodlevě. Otvirejte proto dveře až po zaznění druhého signálu. Zevnitř lze otevřít  klikou.
 • Představenstvo žádá členy a nájemníky, aby v případě nutnosti změny jmenovky na domovních zvoncích u vchodů z Otradovické kontaktovali zástupce představenstva, kteří výměnu zajistí.
 • Od 1. 9. 2012 je kancelář družstva umístěna v suterénu domu č.p.728.