Základní informace

Družstvo a činnost

Kontrolní komise

Členové kontrolní komise byli zvoleni členskou schůzí  na funkční období 2018 - 2021.

Členové kontrolní komise
Jméno Příjmení
funkce Otradovická č.p.
Daniela Šlehoferová
předsedkyně komise 727
Věra Drechslerová člen 728
Jitka Hovorková člen
728