Základní informace

Družstvo a činnost

ČlenskÉ schůze

ČS 23.5.2019

Pozvánka
Výsledovka
Výkaz zisků a ztrát
Rozvaha

Usnesení ČS
Zpráva o hospodaření
Zpráva konrolní komise

 


 

ČS 24. 5. 2018

Pozvánka
Výsledovka
Výkaz zisků a ztrát
Rozvaha

Usnesení ČS
Zápis z ČS
Zpráva o hospodaření
Zpráva kontrolní komise

 


 

ČS 25. 5. 2017

Pozvánka
Výsledovka

Výkaz zisků a ztrát
Rozvaha
Zápis z ČS

Usneseni
Zpráva kontrolní komise
Zpráva o hospodaření


ČS 19. 5. 2016

Pozvánka
Výsledovka
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Zápis z ČS 
Usnesení
Zpráva kontrolní komise

Zpráva o hospodaření za rok 2015