Základní informace

Družstvo a činnost

Bytové družstvo Otradovická 2000

Vážení členové družstva.

Tato webová stránka slouží ke zlepšení informovanosti  členů družstva o jeho hospodaření, o činnosti statutárního orgánu i o připravovaných akcích, záměrech družstva a vynaložených nákladech.

 I nadále však bude realizována komunikace prostřednictvím vývěsek, nacházejících se v prostoru poštovních schránek v každém vchodu z ulice Otradovická.

Vaše připomínky a podněty nám adresujte písemně do poštovní schránky družstva v domě č. p. 728.

Zároveň Vás žádáme o trvalou ohleduplnost vůči majetku bytového družstva, každé jeho poškození a následnou opravu platíme ze společných finančních prostředků. 

uvodni